Bildiri Çağrısı

Sunumlar İngilizce veya Türkçe dilinde olabilir.
Tüm özetler 10 Mayıs 2021 tarihine kadar özet gönderim formu aracılığıyla gönderilmelidir. Lütfen bildirilerinizi sunum yapacağınız dilde gönderiniz.
Özet önerileri, Bilimsel Komite tarafından konunun kapsamı, uygunluğu ve önemi, özgünlüğü ve kalitesi açısından çift kör olarak incelenecektir. Kabul edilen tüm özetler Özet Kitabına dahil edilecektir.

Özet Formatı
Tüm sunum kategorileri 250 kelimeyi geçmeyen bir özetin sunulmasını gerektirir.